Home > BA LHR overviews > Fleet overview > B77W

Lowercase (bom) = arrival, uppercase (BOM) = departure. Yellow = Probably out for maintenance   See earlier flight movements from 1 Jun 2013

B77W01
Jan
02
Jan
03
Jan
04
Jan
05
Jan
06
Jan
07
Jan
08
Jan
09
Jan
10
Jan
11
Jan
12
Jan
13
Jan
14
Jan
15
Jan
16
Jan
17
Jan
18
Jan
19
Jan
20
Jan
21
Jan
22
Jan
23
Jan
24
Jan
25
Jan
26
Jan
27
Jan
28
Jan
29
Jan
30
Jan
31
Jan
01
Feb
02
Feb
03
Feb
04
Feb
05
Feb
06
Feb
07
Feb
08
Feb
09
Feb
10
Feb
11
Feb
12
Feb
13
Feb
14
Feb
15
Feb
16
Feb
17
Feb
18
Feb
19
Feb
20
Feb
21
Feb
22
Feb
23
Feb
24
Feb
25
Feb
26
Feb
27
Feb
28
Feb
01
Mar
02
Mar
03
Mar
04
Mar
05
Mar
06
Mar
07
Mar
08
Mar
09
Mar
10
Mar
11
Mar
12
Mar
13
Mar
14
Mar
15
Mar
16
Mar
17
Mar
18
Mar
19
Mar
20
Mar
21
Mar
22
Mar
23
Mar
24
Mar
25
Mar
26
Mar
27
Mar
28
Mar
29
Mar
30
Mar
31
Mar
01
Apr
02
Apr
03
Apr
04
Apr
05
Apr
06
Apr
07
Apr
08
Apr
09
Apr
10
Apr
11
Apr
12
Apr
13
Apr
14
Apr
15
Apr
16
Apr
17
Apr
18
Apr
19
Apr
20
Apr
21
Apr
22
Apr
23
Apr
24
Apr
25
Apr
26
Apr
27
Apr
28
Apr
29
Apr
30
Apr
01
May
02
May
03
May
04
May
05
May
06
May
07
May
08
May
09
May
10
May
11
May
12
May
13
May
14
May
15
May
16
May
17
May
18
May
19
May
20
May
21
May
22
May
23
May
24
May
25
May
26
May
27
May
28
May
29
May
30
May
31
May
01
Jun
02
Jun
03
Jun
04
Jun
05
Jun
06
Jun
07
Jun
08
Jun
09
Jun
10
Jun
11
Jun
12
Jun
13
Jun
14
Jun
15
Jun
16
Jun
17
Jun
18
Jun
19
Jun
20
Jun
21
Jun
22
Jun
23
Jun
24
Jun
25
Jun
26
Jun
27
Jun
28
Jun
29
Jun
30
Jun
01
Jul
02
Jul
03
Jul
04
Jul
05
Jul
06
Jul
07
Jul
08
Jul
09
Jul
10
Jul
11
Jul
12
Jul
13
Jul
14
Jul
15
Jul
16
Jul
17
Jul
18
Jul
19
Jul
20
Jul
21
Jul
22
Jul
23
Jul
24
Jul
25
Jul
26
Jul
27
Jul
28
Jul
29
Jul
30
Jul
B77W
GSTBAJFKJFKJFKJFKGIGJFKjfkPVGHKGGIGJFKjfkjfkJFKNRTSINNRTSINPEKpekGIGSINGIGGSTBAgigSINNRTJFKPVGHKGGIGJFKNRTSINNRTSINJFKjfkORDNRTSINORDGSTBAORDORDORDORDORDGIGJFKNRTSINORDNRTSINsinGIGJFKGIGJFKPVGHKGhkgJFKSINEWRNRTGSTBALADMAABLRIADNRTHKGPVGBOMBOMbomBOMBOMBOMHKGNRTBOMHKGGIGORDORDGIGORDord------GSTBA------------HKGGIGORDNRTSINNRTSINGIGORDNRTHKGNRTBOMSINSINGSTBANRTBOMSINGIGORDHKGPVGHKGGIGORDNRTHKGPVGHKGhkgSEASEASEASEASEASEASEASEASEAGSTBASEASEASEASEASEABLRORDJFKPVGSINSEASEASEASEASEASEASEASEASEASEASEABOMBOMHKGSEASEAseaGSTBA
GSTBBJFKNRTSINGIGJFKNRTSINNRTnrtGIGSINSINGIGJFKGIGEZEMAANRTnrtNRTSINGIGNRTGSTBBnrtNRTnrtGIGJFKGIGJFKNRTSINNRTSINNRTSINGIGJFKORDGIGJFKJFKSINGSTBBATLNRTSINORDordPVGHKGhkgSINNRTHKGJFKPVGHKGGIGJFKJFKGIGBOSORDORDGIGHKGGSTBBPVGORDNRTSINPVGSINNRTHKGGIGORDPVGBOMSINGIGORDNRTHKGMAASINGIGGSTBBORDNRTHKGGIGORDNRTBOMBOMSINGIGHKGGIGBOSBOSNRTLADGIGORDORDNRTBOMBOMHKGPVGBOMGSTBBbomHKGGIGHKGNRTSINNRTJFKSEASEAORDPVGLADladJFKMAAmaaSINNRTHKGNRTGSTBBSINGIGORDNRTBOMSINPVGpvgABVHKGNRTHKGGIGORDPVGLADGIGgigNRTSINGIGGSTBB
GSTBCNRTSINNRTSINGIGJFKNRTSINNRTHKGPVGSINSINsinNRTSINGSTBCNRTSINGIGJFKNRTSINORDordJFKjfkHKGhkgNRTSINGIGJFKNRTSINGSTBCGIGJFKYULNRTHKGGIGYULGIGJFKPVGHKGGIGJFKGIGJFKNRTSINNRTJFKACCORDGIGgigJFKGIGORDGSTBCGIGDXBBOMBOMHKGGIGORDNRTHKGNRTHKGGIGBOMSINNRTHKGGIGEWRLADGIGORDNRTHKGGSTBCGIGORDNRTSINGIGORDNRTSINDXBHKGGIGHKGPVGORDNRTLADSINsinGSTBCHKGGIGORDordLADNRTHKGGIGORDPVGSINGIGORDSEAPVGSINGIGORDNRTEZEGIGORDGSTBCNRTHKGNRTHKGNRTnrtHKGNRTSINGIGORDNRTBOMBOMbomGIGORDNRTSEASEAYYZIADNRTLADGSTBC
GSTBDSINNRTSINJFKNRTSINGIGJFKPVGpvgGIGgigPVGpvgGIGPVGHKGhkgNRTSINGSTBDGIGJFKNRTHKGJFKGIGNRTSINGIGYULGIGJFKNRTSINNRTSINPVGHKGGSTBDGIGJFKJFKGIGJFKJFKNRTSINORDGIGgigNRTHKGNRTSINEWRJFKPVGSINNRTJFKYULORDPVGGSTBDSINNRTBOMBOMSINsinLADGIGORDNRTSINGIGORDPVGLADNRTJFKJFKNRTHKGNRTGSTBDSINsinSINGIGORDPVGLADGIGORDORDNRTBOMBOMHKGGIGgigSINGIGORDGSTBDBOMSINORDORDHKGBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMHKGGIGORDNRTHKGGIGORDPVGSINGSTBDPVGSINGIGSEASEASEAORDordBOMBOMBOMSINsinNRTSINGIGORDPVGSINPVGBOMGSTBD
GSTBEGIGJFKJFKSINNRTSINSINSINJFKJFKNRTSINGIGJFKGIGJFKNRTJFKPVGDXBGSTBESINsinSINHNDNRTSINGIGJFKNRTJFKJFKJFKGIGJFKGIGgigORDNRTHKGGIGGSTBEgigHKGJFKGIGJFKYULORDGIGJFKNRTJFKEWRORDPVGSINGIGJFKNRTEZEJFKJFKJFKJFKSINGIGGSTBEORDNRTHKGNRTSINGIGORDSINNRTLADGIGORDNRTBOMSINGIGORDNRTHKGPVGORDGSTBENRTLADGIGHKGPVGSINGIGORDORDordLADBOMHKGPVGSINGIGORDNRTSINGIGGSTBEORDNRTLADNRTSINGIGORDPVGSINPVGSINNRTSINGIGORDPVGBOMBOMBOMHKGGSTBEGIGORDNRTLADGIGHKGSINGIGHKGPVGBOMBOMSINSINsinSINGIGORDNRTGSTBE
GSTBFGIGJFKPVGHKGJFKGIGJFKNRTnrtGIGSINGIGJFKNRTHKGGIGJFKNRTSINORDGIGgig----GSTBF------------SINNRTSINORDORDMAANRTSINGIGHKGNRTGSTBFSINNRTSINHNDJFKNRTSINGIGJFKORDORDNRTSINNRTSINNRTEWRGIGJFKjfkBOMGSTBFBOMHKGGIGORDGIGORDNRTSINGIGORDPVGSINGIGORDSINPVGSINBOMGIGgigGSTBFSINNRTSINNRTHKGGIGORDPVGBOMBOMBOMbomSINsinBOMHKGEWRHKGORDNRTHKGGSTBFPVGBOMBOMBOMBOMbomGIGORDNRTSINMAASEASEASEAseaGIGORDNRTSINNRTSINsinBOMGSTBFBOMHKGYULSINGIGORDGIGHKGGIGORDPVGSINBOMJEDBOMSINSEAHKGNRTnrtGSTBF
GSTBGPVGHKGGIGJFKNRTSINGIGJFKJFKACCNRTnrtIADiadEZEJFKNRTJFKHKGSINsinNRTHKGGSTBGGIGgigNRTSINGIGgigPVGpvgNRTSINPVGSINNRTSINNRTSINGIGJFKGSTBGPVGSINJFKNRTSINORDGIGJFKORDordSINsinIADPVGSINNRTSINPVGBOMSINGSTBGGIGORDDENDENBOMBOMBOMbomPVGBOMSINNRTHKGHKGNRTBOMHKGNRTHKGNRTORDPVGGSTBGHKGIADORDPVGLADNRTSINsinBOMSINNRTSINGIGORDPVGSINHKGBOMBOMSINGSTBGPVGSINGIGORDPVGLADGIGORDNRTHKGPVGSEABOMBOMBOMBOMSINsinSINGIGGSTBGORDNRTBOMBOMSINGIGBOMHKGSEAORDPVGLADGIGORDJFKGIGORDNRTBOMSINGIGSINGSTBG
GSTBHGIGJFKYYZJFKGIGJFKJFKjfkPVGHKGJFKGIGJFKGIGSINsinSINNRTSINGIGSINGSTBHGIGJFKNRTPVGSINDENGIGJFKPVGHKGGIGYULORDGIGJFKJFKPEKPVGHKGORDGIGJFKJFKGSTBHNRTnrtNRTSINGIGgigDXBSINGIGJFKORDNRTSINNRTSINNRTSINJFKORDJFKHKGGSTBHPVGSINHKGPVGORDSINMAASINJFKBOMSINPVGBOMBOMSINSINGSTBHGIGORDordHKGNRTBOMHKGhkgNRTnrtGIGORDordHKGPVGSINNRTBOMHKGGIGORDNRTSINGSTBHGIGORDNRTnrtPVGSINGIGORDNRTLADGIGORDNRTSINGIGHKGPVGSINGIGORDPVGGSTBHLADGIGORDordORDPVGLADGIGORDNRTSINGIGORDPVGHKGNRTSINNRTYULSEAORDGIGORDGSTBH
GSTBI--------------------------------------------------------------GSTBI----------------------GIGJFKORDORDORDGIGJFKPVGHKGGIGJFKJFKJFKORDNRTSINGSTBIGIGJFKPVGSINNRTJFKIADNRTSINGIGJFKORDORDORDORDORDORDGIGgigPVGHKGNRTSINGSTBIGIGORDPVGSINGIGHKGGIGORDNRTHKGGIGORDPVGpvgBOMSINPVGSINGIGSINGSTBIGIGSINGIGgigIAHHKGPVGBOMSINGIGORDNRTSINGIGORDPVGLADGIGORDNRTGSTBISINPVGSINBOMNRTSINNRTHKGNRTSINNRTHKGPVGBOMBOMHKGSFOBOMSINGSTBIsinPVGBOMBOMSINJFKLADGIGORDordSINsinHKGPVGORDNRTORDBOMBOMHKGPVGGSTBI
GSTBJ--------------------------------------------------------------GSTBJ--------------------------------------------------------GSTBJ--------------------------------------JFKGIGJFKJFKORDORDGIGJFKNRTSINGSTBJNRTSINGIGORDNRTLADGIGORDSINPVGORDNRTLADGIGORDNRTSINGIGORDPVGSINGSTBJPVGSINGIGORDORDPVGBOMBOMBOMSINPVGSINGIGBOMBOMSINGIGORDPVGHKGDELGSTBJGIGORDNRTHKGNRTBOMBOMSINsinSINGIGORDNRTSINGIGORDNRTHKGGIGORDNRTHKGGSTBJPVGSINHKGPVGSEASEASEAORDordBOMBOMHKGGIGORDNRTHKGPVGHKGGIGORDPVGBOMHKGGSTBJ
GSTBK--------------------------------------------------------------GSTBK--------------------------------------------------------GSTBK--------------------------------------------------------------GSTBK------------------------------------------------------------GSTBK--------------------------------------------------------------GSTBK----------------------HKGGIGSINGIGORDSEASEAORDNRTLADGIGORDSINGSTBKGIGORDSINGIGORDNRTBOMSINNRTSINNRTSINGIGHKGGIGORDordBOMbomGSTBK
Data up to date to 30 Jul 2014